ما همه روزه از ساعت 09:00 صبح تا 10:00 شب باز هستیم

طراحی یک حسگر چند محوری قابل کاشت mems برای پایش استرس داخل استخوانی

currentشریک شدن

مشاوره رایگان دریافت کنید

یا اگر به کمک سریع نیاز دارید
WhatsApp یا WeChat 24/7 برای پشتیبانی مشتری در +8618037022596